1800 28 28 26 1800 28 28 26

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

a. Trang web https://drglatt.vn/ thuộc sở hữu hợp pháp của công ty cổ phần DR GLATT Việt Nam và là website thương mại điện tử bán các hàng hóa, sản phẩm của công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam. Công ty trực tiếp bán các sản phẩm, hàng hóa trên website tới khách hàng. Trang web https://drglatt.vn/ không cung cấp dịch vụ trung gian nền tảng giao dịch cho người bán khác và không cho phép đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác được trưng bày, quảng bá, mua bán sản phẩm trên website.

b. Đối tượng phục vụ của Dr Glatt là tất cả các khách hàng có nhu cầu cần mua hàng nhưng không có thời gian đến địa điểm trưng bày sản phẩm, hoặc do điều kiện vị trí địa lý ở xa không thể trực tiếp mua sản phẩm được.

c. Khách hàng tham gia giao dịch mua bán hàng hóa, sản phẩm tại website https://drglatt.vn/ tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọn quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia thực hiện đúng với quy chế và các quy định của pháp luật liên quan.

d. Hàng hóa, sản phẩm được trưng bày, quảng bá và mua bán tại website https://drglatt.vn/ thuộc sở hữu của công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

e. Hoạt động mua bán hàng hóa tại website https://drglatt.vn/ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

- Bản quy chế này áp dụng cho tất cả các khách hàng tham gia giao dịch trên website: https://drglatt.vn/

- Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

2.1. Tài khoản của khách hàng

Để đặt hàng trên website của Dr Glatt Việt Nam, khách hàng phải đăng ký tài khoản thành viên. Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về Họ tên, Số điện thoại di động, email, mật khẩu, giới tính, ngày tháng năm sinh để có được 1 tài khoản tại website và các thông tin này giúp cho công ty phục vụ khách hàng được tốt hơn. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng khi sử dụng website https://drglatt.vn/.

Trong trường hợp thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc chúng tôi không đủ cơ sở để giao hàng hoặc liên hệ với khách hàng, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với khách hàng. Khi có những thay đổi thông tin cá nhân của khách hàng, quý khách vui lòng đăng nhập hệ thống sau đó cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại https://drglatt.vn/. Khách hàng phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, khách hàng cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Khách hàng nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại https://drglatt.vn/ sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình an toàn hơn. Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản của mình bị truy cập trái phép, quý khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi để ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

2.2 Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại https://drglatt.vn/, khách hàng được đảm bảo những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Dr Glatt Việt Nam và sẽ không được chuyển giao cho một bên thứ ba nào khác vì bất kỳ mục đích nào. Thông tin của khách hàng tại https://drglatt.vn/ sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi mới cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. Qúy khách vui lòng tham khảo thêm quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng chi tiết tại mục Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

2.3 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

2.3.1. Quyền của khách

- Được tiếp cận, lựa chọn và mua hàng trên website.

- Được hưởng các hỗ trợ của website và các bộ phận hỗ trợ khác để việc mua hàng được thuận lợi.

- Khiếu nại nếu có sai sót trong việc mua hàng, thanh toán.

2.3.2. Nghĩa vụ của khách hàng

a. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký là thành viên như: Họ và tên, email, điện thoại, số điện thoại di động, mật khẩu, giới tính, ngày tháng năm sinh,... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. Ngoài ra, khách hàng phải tự đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên hoặc nếu khách hàng dưới 18 tuổi phải có sự giám sát của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp theo quy định pháp luật. Đồng thời, khách hàng cần đảm bảo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

b. Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

c. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

d. Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho website và những thông tin đang tải lên website là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin có liên quan đến cá nhân của thành viên). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên website là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

e. Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích phá hoại, tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

f. Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ website cung cấp cho một ben thứ ba nếu không được sự đồng ý của website trong điều khoản này.

g. Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của website dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứu hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website.

2.4. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý website Dr Glatt Việt Nam

2.4.1. Quyền của ban quản lý website thương mại điện tử https://drglatt.vn/

- Chúng tôi được phép đăng tải các sản phẩm của công ty lên website https://drglatt.vn/.

- Đồng thời chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác được phép đăng tải, quảng bá sản phẩm tại website https://drglatt.vn/.

- Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và các chính sách khác...Trước khi thay đổi chúng tôi sẽ thông báo tới người sử dụng trước ít nhất 07 ngày.

2.4.2 Nghĩa vụ của Ban quản lý website thương mại điện tử Dr Glatt Việt Nam

- Đảm bảo sự ổn định của website.

- Cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời về các quy định, chính sách của website, hàng hóa giới thiệu trên website.

- Đảm bảo thông tin đăng tải trên website phù hợp với quy định pháp luật, thuần phòng mỹ tục, đảm bảo hàng hóa không vi phạm các quy định của pháp luật.

- Có các quy định, hướng dẫn chi tiết cho người dùng về cách thức mua hàng, đổi trả hàng, giao hàng, phương thức thanh toán,...

3. QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIAO DỊCH, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

3.1. Quy trình giao dịch

https://drglatt.vn/ được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách có nhu cầu mua sắm các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do công ty cung cấp. Không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm khách hàng quan tâm, web Dr Glatt Việt Nam còn tư vấn nhiều lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Quy trình giao dịch mua hàng tại https://drglatt.vn/ được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Khách hàng truy cập website https://drglatt.vn/

 buoc-1-vao-website.jpg

buoc-1-vao-website-1.jpg

buoc-1-vao-website-2.jpg

buoc-1-vao-website-3.jpg

 Website sẽ hiện ra danh mục các sản phẩm mà công ty đang bán để khách hàng có thể tham quan, lựa chọn mua hàng ngay tại trang chủ hoặc nhấn chuột vào mục "SẢN PHẨM" tại giao diện Trang chủ và luwajj chọn, tham khảo cụ thể các sản phẩm và combo sản phẩm của Công ty (hình ảnh dưới đây):

 san-pham.jpg

Bước 2: Khi muốn xem chi tiết thông tin của sản phẩm, khách hàng chọn và Click trực tiếp vào tên sản sản phẩm hoặc combo sản phẩm đó. Sau khi đọc kỹ thuật toàn bộ các thông tin chi tiết của sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn mua sản phẩm đó ngay bằng cách nhấn nút "mua-ngay.jpg " hoặc ấn vào biểu tượng thêm vào giỏ hàng "gio-hang.jpg" để tiếp tục tham quan xem xét thêm các sản phẩm khác.

anh-may-nang-co-tre-hoa.jpg

anh-gia-may-nang-co-tre-hoa.jpg

Bước 3: Khách hàng được chuyển sang Giỏ hàng để xác nhận thông tin đơn hàng mua và được chuyển sang bước tiếp theo:"Tiến hành đặt hàng".

Tại mục này, khách hàng có thể sửa đổi (tăng hoặc giảm hoặc xóa) số lượng sản phẩm, loại sản phẩm mua, sau đó kiểm tra thông tin đơn hàng và nhấn nút "Tiến hành đặt hàng".

tien-hanh-mua-hang.jpg

Bước 4: Đăng nhập tài khoản thành viên hoặc Đăng ký tài khoản thành viên để mua hàng.

Để được mua hàng trên website https://drglatt.vn/, khách hàng phải đăng ký tài khoản thành viên trực tuyến trên website. Nếu khách hàng đã có tài khoản, vui lòng nhập thông tin Tài khoản gồm Email/Số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký để tiếp tục các bước mua hàng.

dang-nhap-tai-khoan.jpg

 Nếu khách hàng chưa đăng ký tài khoản, vui lòng ấn mục Đăng ký để tiến hành đăng ký thành viên và tiếp tục các bước mua hàng hoặc tiến hành đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google.

dang-ky-tai-khoan.jpg

Bước 5: Xác định địa chỉ giao

Khách hàng xác nhận địa chỉ giao hàng và nhấn nút "Giao đến địa chỉ này". Trường hợp muốn sửa lại địa chỉ giao hàng, khách hàng ấn nút "Sửa" và nhập chính xác thông tin giao hàng mới.

xac-nhan-dia-chi-mua-hang.jpg

 Bước 6: Thanh toán và đặt mua

Khách hàng kiểm tra lại toàn bộ các thông tin về đơn hàng, tổng tiền đơn hàng, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, số điện thoại,...

Trước khi tiến hành mua hàng, khách hàng phải đọc kỹ các nội dung chính sách và Điều khoản sử dụng của website và ấn tích ô "Tôi đã đọc kỹ và đồng ý với các Điều khoản sử dụng của website drglatt.vn". Đây là nội dung bắt buộc khách hàng phải thực hiện được để khách hàng đọc kỹ và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện giao dịch chung của website trước khi chính thức ấn mua hàng và thanh toán.

thanh-toan-va-dat-hang.jpg

 Trường hợp các thông tin của đơn hàng đã chính xác, quý khách hàng nhấn nút "ĐẶT MUA" để hoàn thành việc mua hàng.

Sau khi đơn hàng được Đặt mua thành công, trong vòng 12 giờ làm việc, Dr Glatt Việt Nam sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng email hoặc điện thoại để xác nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng, đồng thời tư vấn và giải đáp thêm cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Sau khi đã xác nhận đơn hàng thành công, khách hàng sẽ nhận được 1 tin nhắn thông báo mã đơn hàng kèm theo mã vận chuyển cho đơn hàng khách hàng đã đặt. Khách hàng có thể theo dõi, kiểm tra tình trạng đơn hàng bằng cách check mã vận đơn chuyển phát trên hệ thống của đơn vị vận chuyển đã được gắn link trong tin nhắn.

3.2. Phương thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán Đơn hàng trên website drglatt.vn theo một trong ba phương thức:

a. Thu tiền tại nhà: (COD - Cash on Delivery) - là hình thức thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng. Đối với hình thức này, nhân viên vận chuyển sẽ thu tiền mặt ngay khi giao hàng cho khách hàng.

b. Thanh toán qua nganluong.vn: Hình thức thanh toán này được áp dụng cho các khách hàng có số dư nganluong.vn hoặc có thẻ ATM đã đăng ký dịch vụ internet Banking hoặc the VISA, Mastercard, JCB để tiến hành thanh toán.

Quy trình thanh toán chi tiết bằng hình thức "Thanh toán thông qua nganluong.vn" như sau:

Bước 1: Tại bước 6 Thanh toán và Đặt mua, khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán là: Thanh toán thông qua nganluong.vn, sau đó ấn nút" ĐẶT MUA".

phuong-thuc-thanh-toan.jpg

 Bước 2: Khách hàng được chuyển sang cổng thanh toán của nganluong.vn

tai-khoan-ngan-luong-khach-hang-1.jpg

Tại cổng thanh toán này, quý khách lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu thanh toán và tiến hành các bước hướng dẫn trên Cổng thanh toán.

c. Thanh toán bằng chuyển khoản

Khách hàng chuyển khoản đủ tổng số tiền đơn hàng vào tài khoản của công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam như sau:

      * Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam

      * Số tài khoản: 03101010666189

      * Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (MSB), chi phí Đống Đa.

      * Nội dung: Họ và tên và số điện thoại.

3.3. Chính sách giao hàng

Website drglatt.vn áp dụng phương thức vận chuyển giao hàng tận nơi cho khách hàng thông qua các công ty dịch vụ chuyển phát. Cụ thể:

a. Khu vực áp dụng: Áp dụng cho tất cả địa chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam.

b. Danh mục sản phẩm giao hàng: drglatt.vn áp dụng chính sách giao hàng cho toàn bộ các sản phẩm đang được bán trên website thương mại điện tử drglatt.vn. Sau khi đã xác nhận đơn hàng thành công, khách hàng sẽ nhận được 1 tin nhắn thông báo mã đơn hàng kèm theo mã vận chuyển cho đơn hàng khách hàng đã đặt. Khách hàng có thể theo dõi, kiểm tra tình trạng đơn hàng bằng cách check mã vận đơn chuyển phát trên hệ thống của đơn vị vận chuyển đã được gắn link trong tin nhắn.

c. Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng phụ thuộc vào địa chỉ giao hàng của quý khách hàng.

Thông thường, khách hàng có thể tham khảo thời gian giao hàng dự kiến như sau:

- Đối với các đơn hàng trong khu vực nội thành Hà Nội: 1 - 3 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đơn hàng thành công.

- Đối với các đơn hàng ở tỉnh khác: 3 - 7 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đơn hàng thành công, tùy theo khoảng cách và vị trí địa lý.

Trong một số trường hợp khách quan, Dr Glatt Việt Nam có thể giao hàng chậm trễ do những điều kiện bất khả kháng như thời tiết xuất, điều kiện giao thông không thuận lợi, xe hỏng hóc trên đường giao hàng, trục trặc trong quá trình xuất hàng.

Trong thời gian chờ đợi nhận hàng, quý khách có bất cứ thắc mắc gì về thông tin vận chuyển xin vui lòng liên hệ hotline 1800 28 28 26 của chúng tôi để nhận trợ giúp.

d. Phí giao hàng: Website thương mại điện tử drglatt.vn miễn phí giao hàng cho toàn bộ các đơn hàng được đjăt và giao dịch trên website drglatt.vn.

e. Trách nhiệm đối với hàng hóa vận chuyển

- Đối tác vận chuyển do Dr Glatt Việt Nam chỉ định sẽ chịu trách nhiệm với hàng hóa  và các rủi ro như mất mát hoặc hư hại trong suốt quá trình vận chuyển hàng từ kho của Dr Glatt Việt Nam đế quý khách.

- Qúy khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng. Khi phát hiện hàng hóa bị hư hại, trầy xước, bể vỡ, móp méo, hoặc sai hàng hóa thì ký xác nhận tình trạng hàng hóa với nhân viên giao nhận và thông báo ngay cho bộ phận chăm sóc khách hàng theo số hotline của chúng tôi: 1800 28 28 26.

- Sau khi quý khách đã ký nhận hàng mà không ghi chú hoặc có ý kiến về hàng hóa, Dr Glatt không có trách nhiệm với những yêu cầu đổi trả vì hư hỏng, trầy xước, móp méo,...từ quý khách sau này.

f. Cam kết

- Drglatt.vn cam kết tất cả hàng hóa gửi đến khách hàng theo đơn hàng đều là hàng chính hãng mới 100%(có đầy đủ chứng từ).

- Dr Glatt Việt Nam cam kết giao hàng tới tất cả các tỉnh thành trong phạm vi toàn quốc. Chúng tôi còn liên kết với các hãng vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường,... đảm bảo cho hàng hóa được an toàn và giao đúng hẹn tới quý khách hàng.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Dr Glatt Việt Nam theo những hình thức dưới đây:

      * Hotline: 1800 28 28 26

      * Email: cskh@drglatt.vn

      * Trụ sở: Tầng 8, số 8C đường Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

4. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ/HOÀN TIỀN

4.1. Chính sách bảo hành

4.1.1. Đối tượng áp dụng

Chính sách bảo hành có giới hạn áp dụng cho khách hàng sử dụng sản phẩm của Dr Glatt được công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam phân phối chính thức tại Việt Nam và không áp dụng cho sản phẩm chuyển nhượng.

4.1.2. Nội dung chính sách

Dr Glatt Việt Nam có nghĩa vụ bảo hành cho sản phẩm được giới hạn trong các điều khoản và điều kiện đjăt ra dưới đây. Ngoại trừ các trường hợp ngoài phạm vi bảo hành, Dr Glatt Việt Nam sẽ bảo hành cho sản phẩm và phụ kiện đi kèm theo sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường của khách hàng theo chính sách bảo hành do Dr Glatt Việt Nam phát hành tùy từng thời điểm và không nằm ngoài quy định luật pháp của Việt Nam được hiểu là ("Phạm vi bảo hành") cụ thể như sau:

a. Thời hạn bảo hàng

Sản phẩm bị lỗi về vật liệu, hoặc trong quá trình sản xuất . Chính sách bảo hành này được áp dụng cho quá trình sử dụng trong điều kiện bình thường hoặc sử dụng đúng mục đích thiết kế của sản phẩm.

- Sản phẩm của Dr Glatt được bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng (nếu có lỗi cuất phát từ nhà nhà sản xuất).

- Trong thời hạn (30) ngày đầu tiên tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành, nếu sản phẩm gặp những lỗi kỹ thuật, khách hàng sẽ được quyền đổi miễn phí sản phẩm khác có cùng giá trị và quy cách sau khi được trung tâm bảo hành kiểm tra và xác nhận.

- Thời gian bảo hành được tính từ thời điểm máy được kích hoạt bảo hành thông qua hệ thống bảo hành điện tử của Dr Glatt Việt Nam. Đối với các trường hợp bất khả kháng không kích hoạt thông tin bảo hành trên hệ thống bảo hành điện tử của Dr Glatt Việt Nam, Dr Glatt Việt Nam sẽ căn cứ vào thời gian thể hiện trên hóa đơn xuất hàng để tham chiếu ghi nhận thời hạn bảo hành.

- Trong thời gian bảo hành (12) tháng kể từ thời điểm kích hoạt bảo hành, khách hàng được bảo hành bằng hình thức đổi/trả sản phẩm hoặc thay thế linh kiện miễn phí tùy mức độ hư hỏng theo đánh giá của Dr Glatt Việt Nam hoặc sửa chữa có phí nếu không đủ điều kiện bảo hành theo Chính sách bảo hành.

b. Phạm vi bảo hành

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng trong cùng 1 quốc gia lãnh thổ Việt Nam,  nơi mà sản phẩm đã được mua.

c. Đối tượng sản phẩm được bảo hành

Bảo hành có giới hạn chỉ áp dụng khỉ sản phẩm được khách hàng mua từ một trong số những kênh bán hàng chính thức của Dr Glatt Việt Nam như website, Fanpage, Shoppe, Lazada,...

d. Thời hạn bảo hành đối với sản phẩm đổi mới

Thời hạn bảo hành của sản phẩm đã được đổi mới theo chính sách bảo hành là thời gian còn lại của sản phẩm cũ trước khi được đổi.

4.1.3. Trách nhiệm của Dr Glatt Việt Nam trong việc bảo hành sản phẩm

Nếu một lỗi được tìm thấy hoặc phát sinh trên sản phẩm và yêu cầu bảo hành hợp lệ trong thời hạn bảo hành quy định, Dr Glatt Việt Nam sẽ lựa chọn mọt trong các giải pháp sau, trừ khi có quy định khác của pháp luật, sẽ hoặc là:

- Sửa chữa miễn phí các khiếm khuyết hoặc thay thế các linh kiện hư hỏng bằng linh kiện tốt để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

- Thay thế bằng một sản phẩm mới hoặc sản phẩm khác có chức năng tương đương với sản phẩm ban đầu

Ghi chú: Sản phẩm, linh kiện được thay thế một phần của quy trình bảo hành, là tài sản của Dr Glatt Việt Nam và có thể không được trả lại. Khi việc thay thế hoặc đổi mới được thực hiện, các sản phẩm được thay thế hoặc đổi mới được trả lại cho Dr Glatt Việt Nam và hoặc xử lý theo đúng tiêu chuẩn cam kết bảo vệ môi trường.

4.1.4. Các trường hợp Dr Glatt Việt Nam từ chối bảo hành

- Sản phẩm đã hết hạn bảo hành.

- Các bộ phận bị tiêu hao trong quá trình sử dụng, như thời lượng pin hoặc lớp sơn bảo vệ bên ngoài giảm dần theo thời gian, ngoại trừ lỗi xảy ra do một khiếm khuyết của phần cứng hoặc lắp ráp.

- Lỗi thẩm mỹ bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết trầy xước, vết lõm, vết nứt hoặc các hư hỏng bên ngoài khác.

- Hư hỏng do sử dụng kèm với các sản phẩm không phải chính hãng của Dr Glatt Việt Nam. Các lỗi phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm, phụ kiện hay các thiết bị ngoại vi khác không mang nhãn hiệu hoặc chứng nhận Dr Glatt Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn vỏ mỏng, linh kiện, phụ kiện hoặc phần mềm, được loại trừ khỏi phạm vi bảo hành.

- Hư hỏng bất khả kháng hoặc lỗi của người sử dụng: do tai nạn, núi lửa, động đất, lạm dụng, sử dụng sai, tiếp xúc với chất lỏng, lửa hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác.

- Sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép, lỗi hoặc hư hỏng phát sinh từ việc tự ý sửa chữa, kiểm tra, điều chỉnh, lắp ráp hoặc sửa đổi trong bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn để làm thay đổi phần mềm, bởi đơn vị khác không phải các trung tâm bảo hành do Dr Glatt Việt Nam ủy quyền, đều bị từ chối bảo hành. Mặc dù đã nói ở trên, bất kỳ sản phẩm đã có sự can thiệp vào phần mềm hệ thống, hoặc có hệ điều hành đã bị thay đổi, bao gồm bất kỳ nỗ lực để mở khóa phần mềm hệ thống hoặc thay đổi hệ điều hành nhưng không thành công cũng sẽ không được bảo hành.

Một sản phẩm hoặc bộ phận đã được sửa đổi bằng bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Dr Glatt Việt Nam. Sản phẩm đã được thay đổi bằng bât kỳ cách nào để ngăn chặn Dr Glatt Việt Nam xác định xem sản phẩm đó được bảo hành theo các điều khoản của chính sách bảo hành này sẽ được loại trừ khỏi phạm vi bảo hành.

Các thay đổi được đề cập tại điều này bao gồm:

      + Mã QRcode không tồn tại trong hệ thống

      + Tẩy xóa

      + Số serial không phù hợp hoặc trùng lặp

      + Bị rách tem bảo hành

      + Các bằng chứng khác của sự giả mạo

      + Tất cả lỗi không tương thích của các phần mềm sẽ không được bảo hành bất kỳ hình thức nào.

- Cách lỗi do người dùng tự sửa chữa, cài đặt,....

Nếu hư hỏng nằm ngoài phạm vi bảo hành, Dr Glatt Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa sản phẩm cho khách hàng, nhưng người dùng phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc sửa chữa bảo hành.

4.1.5. Trách nhiệm của người dùng trong việc bảo hành sản phẩm

- Trước khi khách hàng nhận dịch vụ bảo hành, Dr Glatt Việt Nam có thể yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng về các chi tiết mua hàng, trả lời các câu hỏi được thiết kế để hỗ trợ cho việc chẩn đoán các vấn đề tiềm tàng và tuân theo quy trình của Dr Glatt Việt Nam để được nhận dịch vụ bảo hành tốt nhất.

- Lưu ý quan trọng: Khách hàng vui lòng không tự ý mở sản phẩm. Việc mở sản phẩm có thể gây ra những hư hại không được bảo hành theo quy định này. Chỉ Dr Glatt Việt Nam hoặc đại diện ủy quyền mới được thực hiện dịch vụ trên sản phẩm này.

- Tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình đổi/trả sản phẩm người dùng sẽ trực tiếp chi trả.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm nếu có phát sinh lỗi kĩ thuật cần bảo hành thì khách hàng sẽ thanh toán 1 chiều phí gửi sản phẩm về Dr Glatt. ( Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trong vòng 3 ngày đầu kể từ ngày nhận sản phẩm Dr Glatt sẽ hỗ trợ chi trả phí vận chuyển sản phẩm 2 chiều).

4.1.6. Thông tin hỗ trợ bảo hành

- Để được hỗ trợ bảo hành, khách hàng vui lòng truy cập và tham khảo thông tin trên trang web của Dr Glatt Việt Nam, mục Hướng dẫn cách xử lý lỗi, Câu hỏi thường gặp trước khi thực hiện yêu cầu dịch vụ bảo hành.

- Nếu sản phẩm này vẫn không hoạt động đúng sau khi làm theo hướng dẫn sử dụng, khách hàng vui lòng liên hệ với Dr Glatt Việt Nam. Khách hàng có thể tiếp nhận tư vấn thông tin qua tổng đài giải đáp, qua email, hoặc qua Fanpage chính thức của Dr Glatt Việt Nam để được trợ giúp.

- Trung tâm bảo hành ủy quyền của Dr Glatt Việt Nam sẽ giúp xác nhận xem sản phẩm của khách hàng có thể được khắc phục lỗi trên sản phẩm bằng phần mềm.

- Để được bảo hành sản phẩm theo quy định, Dr Glatt Việt Nam sử dụng ngày giờ trên hệ thống cho bảo hành. Nếu không đúng quy định này, khách hàng phải cung cấp:

      + Hóa đơn bán hàng hoặc bằng chứng khác tương đương thể hiện được thời điểm mua hàng.

      + Mô tả bằng văn bản lỗi trên sản phẩm.

      + Tên của nhà cung cấp dịch vụ của khách hàng (nếu có).

      + Địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Trong trường hợp các sản phẩm không nằm trong chính sách bảo hành này, Dr Glatt Việt Nam sẽ thông báo cho người dùng về sửa chữa dịch vụ sẵn có, giá cả và các điều kiện khác áp dụng cho việc sửa chữa sản phẩm.

Ghi chú: Chính sách bảo hành trên được áp dụng từ ngày 23/07/2020 và có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tùy từng thời điểm phù hợp.

4.2. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ/HOÀN TIỀN

4.2.1. Khách hàng được đổi sản phẩm trong trường hợp nào?

Khách hàng được đổi sản phẩm khác khi nhận được sản phẩm không đúng với mô tả trên website, sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, không vừa size haowjc chỉ đơn giản là không còn ưng ý với sản phẩm đã mua.

4.2.2. Chính sách đổi trả của Dr Glatt Việt Nam

Khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác 1 lần duy nhất và tron vòng 05 (năm) ngày kể từ thời điểm nhận hàng. Sản phẩm đổi cần phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

- Sản phẩm chưa qua sử dụng, không bị bẩn.

- Sản phẩm không sử dụng được do lỗi nahf sản xuất hoặc do bên vận chuyển.

- Sản phẩm đổi trả đầy đủ phụ kiện và sản phẩm.

- Sản phẩm mới được chọn để đổi phải có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đổi. Trường hợp sản phẩm được chọn để đổi có giá trị thấp hơn sản phẩm cần đổi, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền thừa.

- Trường hợp sản phẩm cần đổi được đặt trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng đổi sản phẩm trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng đổi sản phẩm trong thời gian diễn ra chương trình để được áp dụng mức giá ưu đãi.

- Các sản phẩm ưu đãi từ 50% trở lên không áp dụng chính sách đổi hàng theo nhu cầu của khách hàng trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất. Do đó, khi nhận hàng quý khách vui lòng kiểm tra thật kỹ thuật sản phẩm trước khi thanh toán.

4.2.3. Làm thế nào để đổi trả sản phẩm?

Qúy khách hàng khi có nhu cầu đổi sản phẩm có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau đây:

      - Cách 1: Đổi trực tiếp tại của hàng: Qúy khách vui lòng mang sản phẩm kèm theo vận đơn và tin nhắn bảo hành (hoặc phiếu bảo hành) đến địa chỉ của Dr Glatt Việt Nam: Tầng 8, số 8C đường Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

      - Cách 2: Đổi qua đường bưu điện: Đối với khách hàng ở ngoài phạm vi hoặc sản phẩm quý khách muốn đổi không còn tại cửa hàng, quý khách vui lòng gửi sản phẩm, phụ kiện đi kèm, quà khuyến mại (nếu có), kèm theo vận đơn và hóa đơn GTGT (nếu có) về địa chỉ sau: Tầng 8, số 8C đường Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi nhận được sản phẩm, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm theo quy định đổi sản phẩm của công ty (quá trình này mất khoảng từ 2 - 3 ngày làm việc). Dr Glatt Việt Nam sẽ thông báo kết quả cho khách hàng qua điện thoại và tin nhắn sau khi việc kiểm tra hoàn tất.

Đối với khách hàng trả sản phẩm đã thanh toán qua bưu điện bằng hình thức COD - Dr Glatt Việt Nam sẽ hoàn lại tiền bằng hình thức chuyển khoản.

Đối với khách hàng trả sản phẩm đã thanh toán qua thẻ ghi nợ (Visa, Master,...), khách hàng sẽ phải chịu thanh toán qua thẻ của ngân hàng.

Lưu ý:

- Bưu phẩm gửi về cần ghi rõ những thông tin tương ứng với địa chỉ quý khách đã chọn, cụ thể:

     + Địa chỉ: (Địa chỉ chi tiết theo địa chỉ quý khách hàng đã cung cấp trong địa chỉ giao hàng khi tiến hàng đặt hàng trên website)

     + Người nhận: (Tên khách hàng)

     + Số điện thoại: (Số điện thoại của khách hàng)

     + Nội dung: Đổi hàng E - Commerce

- Khách hàng chịu trách nhiệm về trạng thái nguyên vẹn của sản phẩm khi gửi về Dr Glatt Việt Nam.

4.2.4. Về chi phí đổi hàng

Dr Glatt Việt Nam miễn phí đổi hàng cho khách hàng khi mua sắm tại Dr Glatt Việt Nam trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, bị trầy xước khi vận chuyển, giao nhầm.

Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng muốn đổi sản phẩm vì lí do chủ quan như không thích màu khách hàng vui lòng thanh toán chi phí vận chuyển trong trường hợp sản phẩm cần chuyển về đổi tại kho của chúng tôi.

4.2.5. Về vấn đề xuất hóa đơn VAT trong trường hợp đổi trả sản phẩm

Nếu hóa đơn đã được xuất cho khách hàng, việc xử lý hóa đơn GTGT (VAT) được Dr Glatt Việt Nam xử lý như sau:

- Việc đổi, trả phát sinh trước ngày 15 của tháng sau thì phải hủy hóa đơn.

- Việc đổi, trả phát sinh từ ngày 15 của tháng sau trở đi thì khách hàng phải xuất hóa đơn cho công ty (nếu là khách hàng tổ chức) hoặc khách hàng phải hủy hóa đơn (nếu là khách hàng cá nhân).

5. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện mua sắm tốt nhất cho khách hàng tại Drglatt.vn. Vì thế, drglatt.vn rất trân trọng và cam kết đảm bảo sẽ sử dụng thông tin trên một một cách hợp lý, có cân nhắc và quy định của luật, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi và chuyên nghiệp nhất.

5.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

 Mục đích thu thập thông tin:

      - Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

      - Thông báo về việc giao dịch mua bán hàng và hỗ trợ khách hàng, gửi các thông báo vè hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website drglatt.vn.

      - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

      - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

      - Xử lý yêu cầu mua hàng và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

      - Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

      - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của drglatt.vn.

      - Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

      - Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

Phạm vi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

      - Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

      - Họ và Tên

      - Email

      - Số điện thoại

      - Địa chỉ liên lạc

      - Ngày tháng năm sinh

      - Giới tính

Đây là các thông tin mà drglatt.vn yêu cầu thành viên cung cấp đầy đủ khi đăng ký sử dụng dịch vụ mà drglatt.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông kịp thời cho website drglatt.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ bao để có thể biện pháp giải quyết phù hợp.

Chúng tôi sẽ lưu bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến drglatt.vn. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hổi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý phù hợp chi từng khách hàng khi mua sắm tại drglatt.vn, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với quý khách khi cần.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: Lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được drglatt.vn lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

5.2. Phạm vi sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân

Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua website của drglatt.vn sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty đề:

- Cung cấp thông tin các hàng hóa đến thành viên.

- Gửi các thông tin giữa thành viên và website.

- Ngăn ngừa cá hoạt động phá hủy tài khoản người dung của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Phục vụ việc giao hàng, hỗ trợ hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc và nhận ý kiến phản hồi từ phía khách hàng của drglatt.vn.

Chúng tôi hiểu rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và sẽ không bán được, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trưởng hợp cụ thể sau đây:

- Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan nhà nước hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc trong từng trường hợp có yêu cầu của các cơ quan tư pháp. Drglatt.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

- Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía quý khách hàng.

Drglatt.vn cam kết không bán, không chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết đã được đặt ra trong quy định chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng tại Drglatt.vn.

5.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin là 90 ngày đối với khách hàng truy cập trang web. Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu nếu khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tìa khoản của mình và thực hiện việc hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của drglatt.vn.

5.4. Những người/tổ chức có thể được tiêp cận với thông tin cá nhân

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các tổ chức/cơ quan/cá nhân sau đây có quyền được tiếp cận với các thông tin cá nhân của khách hàng gồm:

- Ban quản trị website drglatt.vn

- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website drglatt.vn hoặc các bên thứ ba khác với điều kiện Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ của Drglatt.vn và các bên thứ ba khác. Và trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan tư pháp gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Trong những trường hợp khác và với những đối tượng khác được tiếp cận thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía quý khách hàng.

5.5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân và hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DR GLATT VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 8, số 8C đường Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Website: drglatt.vn

Điện thoại: 1800 28 28 26

Email: cskh@drglatt.vn

Các khách hàng có thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý và quản lý thông tin cá nhân liên quan đến cá nhân mình có thể đến trực tiếp địa chỉ trụ sở công ty hoặc gửi thư theo đường bưu điện đến địa chỉ trụ sở của công ty hoặc email hoặc gọi điện thoại theo thông tin của công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam nêu trên.

5.6. Phương thức và công cụ để người dùng tếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống website thương mại điện tử Drglatt.vn

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trực tiếp trên website thương mại điện tử Drglaatt.vn hoặc thành viên có thể gửi yêu cầu đến cho Ban quản trị website để yêu cầu hỗ trợ thực hiện việc này - việc gửi yêu cầu có thể bằng hình thức gọi điện thoại hoặc email đến cho ban quản trị website.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ  đến Ban quản trị của website Drglatt.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Drglatt.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Điện thoại: 1800 28 28 26

Email: cskh@drglatt.vn

5.7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng và cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

5.7.1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Để bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, website thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân qua các hình thức sau:

- Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng.

- Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

- Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các quy định của công ty và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

Drglatt.vn cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao nhận hàng hóa mà quý khách đã mua tại website: drglatt.vn

Drglatt.vn cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên, khi không có sự cho phép đồng ý của thành viên, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật drglatt.vn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Drglatt.vn cam kết tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc Bảo mật quốc gia cũng như các quy định Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của Drglatt.vn bị hacker tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, drglatt.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho các thành viên được hết.

Ban quản lý website drglatt.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến việc mua hàng như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, giới tính, ngày tháng năm sinh,... khi thực hiện việc mua hàng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website không chịu trach nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Một điều rất quan trọng đối với khách hàng là sự việc tự bảo vệ thong tin của mình trước tiếp cận thông tin về passwword khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, quý khách phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

5.7.2. Cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thong tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Người tiêu dùng khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi mà Ban quản trị website drglatt.vn đã thông báo, có quyền gửi khiếu nại trực tiếp đến ban quản trị website theo một trong các phương thức sau:

- Gửi thư theo đường bưu điện đến hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam

      + Địa chỉ: Tầng 8, số 8C đường Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

       + Điện thoại: 1800 28 28 26

- Gửi thư qua email hỗ trợ của công ty cổ phần Dr Glatt Việt Nam qua email: cskh@drglatt.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh, khiếu nại.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày làm việc kể từ ngày công ty cổ phần Drglatt Việt Nam nhận được nội dung phản ánh, khiếu nại.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng được hiển thị rõ ràng cho Người tiêu dùng đọc và tham khảo cụ thể ( trong mục Điều khoản sử dụng) khi Thành viên đăng ký tài khoản và mua hàng trên website Drglatt.vn. Thành viên phải đọc kỹ toàn bộ nội dung Điều khoản sử dụng trước khi nhấn nút đồng ý đăng ký tìa khoản và đăn ký tài khoản và tiến hành mua hàng trên website Drglatt.vn

5.8. Thay đổi của Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Drglatt.vn có quyền thay đổi và chính sửa Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng vào bất kỳ lúc nào, đồng thời các chính sách thay đổi này sẽ được đăng tải công khai trên website drglatt.vn

6. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Drglatt.vn luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân quý khách hàng trong quá trình thanh toán. Qúy khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ lieju của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Tất cả thông tin giao dịch đêu được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán online trên website drglatt.vn được cung cấp bởi đối tác cổng thanh toán ngân lượng đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bào mật thanh toán trực tiếp của Drglatt.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mạt của Đối tác cổng thanh toán.

Ngoài ra, drglatt.vn còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn cho các thông tin thanh toán của khách hàng.

6.2. Quy định bảo mật thanh toán của website

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng hình thức thanh toán thông qua nganluong.vn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán ngân lượng bao gồm:

+ Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL. Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin khách hàng cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.

+ Hệ thống thanh toán đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin của PCI Security Standards Council.

+ Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo vệ thông tin giao dịch trong thanh toán của Drglatt.vn áp dụng với khách hàng:

+ Drglatt.vn cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để khách hàng có thể sử dụng cho các lần thanh toán sau trên website Drglatt.vn với nguyên tắc drglatt.vn chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được đối tác cổng thanh toán mã hóa. Vì vậy:

      * Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, khách hàng liên hệ với đối tác Cổng thanh toán để được giải quyết.

       * Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của drglatt.vn mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên Đối tác cổng thanh toán.

+ Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức Https - Hyper Text Transfer Protocol Secure (giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật).

 7. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

- Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc toàn án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.

- Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website:

+ Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Điều khoản sử dụng đang được đăng trên web để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và điều khoản sử dụng tại thời điểm đó.

+ Trong quá trình giao dịch, nếu có bất kỳ sự cố nào trong quá trình đặt hàng, xác nhận thông tin đơn hàng hoặc thanh toán, khách hàng cần liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ khách hàng để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

- Khi có bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng, vui lòng thông báo trực tiếp cho ban quản lý website drglatt.vn. Ban quản lý website sẽ tiến hành xác minh và giải quyết các khiếu nại trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận, thương lượng, hòa giải cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.